KBT-psykoterapeut

Kognitiv beteendeterapi är en effektiv behandlingsmetod som lägger tonvikten på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Man fokuserar på att förändra tankar, känslor och beteendemönster.

Den kognitiva beteendeterapins arbetssätt;
Fokusering på nuet, strukturerat och målinriktat, samarbete emellan terapeut och klient, aktiv terapeut, hemläxor som klienten utför i sin egen miljö och vetenskaplig utvärdering av metoderna. Bistår patienten med verktyg för att patienten skall få kontroll över sitt liv.

Behandlingsmetoden är effektiv vid;

 • Olika typer av ångestproblem
 • Sömnsvårigheter
 • Akuta krissamtal
 • Depressioner
 • Stress
 • Relationsproblem
 • Samarbetsproblem
 • Fobier
 • Låg självkänsla

Både individuell behandling och gruppbehandling förekommer inom KBT.

Parterapi med KBT inriktning

Parterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser.

Problem i parrelationen:

 • Bristande kommunikation
 • Konflikter
 • Hot om separation
 • Kriser
 • Par som vill stärka sitt förhållande