FPA ersättning

Vid ett besök till Medimar dras Fpa-ersättningar automatiskt av före betalning. Snabbt och smidigt!

Förutsättningarna för att Folkpensionsanstalten (FPA) skall bevilja ersättning är:

  • Undersökningen och vården gäller sjukdom (inte t.ex. hälsogranskning)
  • Patienten är inte under sitt besök hos privatläkare inskriven i offentlig vårdinstitution (sjukhus, hälsocentral, åldringshem e.d.)
  • Patienten omfattas av FPA:s sjukförsäkring och är inte medlem i någon sjukkassa.
  • Besöket föranleds av något annat än ett arbetsolycksfall eller trafikskada (vilka hör till det lagstadgade försäkringsskyddet)

Vård som getts på privat läkarstation ersätts av FPA enligt en viss formel. Ersättningsbeloppet uträknas inte direkt utgående från det belopp som patienten betalar, utan på basis av officiella taxor som FPA bestämt. Detta sker på följande sätt:

Uträkning av ersättningsbeloppet

Av läkararvodet ersätts 60%. Denna procentsats bestäms utifrån den taxa som FPA definierat, inte på basis av det slutliga belopp som

patienten betalat. Ersättningen är 75% för undersökning och behandling på basis av den fastställda taxan, inte på basis av det belopp som läkarstationen debiterat. Läs mer på FPA:s hemsida.