Mottagning

Medimar erbjuder dig daglig läkar-, sköterske- och specialistmottagning för vuxna och barn. 
- Läkarmottagning: leg.läkare, specialister inom allmänmedicin, inre medicin, gynekologi, neurokirurgi, kärlkirurgi och dermatologi (hud)
- Psykolog och KBT-psykoterapueter
- Mottagning för vaccinationer och reseprofylax vid utlandsresor
- Barnmottagning: barnsjukskötare och läkare med inriktning barn

Du kan besöka våra specialister utan remiss. Du får FPA-ersättning enligt gällande regler, och du kan också använda en privat försäkring. FPA-avdraget hanteras direkt hos oss! Vårt laboratorium utför provtagningar och analyser så att du slipper långa väntetider.