Behandling och aktiv rehabilitering

Vi erbjuder ett brett utbud av behandlings- och rehabiliteringsmetoder.

Efter en noggrann klinisk undersökning sätter din fysioterapeut upp en plan anpassad för dig och dina besvär.

Bland våra behandlingsmetoder finns:

  • Mjukdelsmobilisering
  • Manuella tekniker
  • Akupunktur
  • Lymfterapi
  • PhysioTouch
  • Laser
  • Scanlab
  • McKenzie
  • OMI

Fysisk aktivitet har en väldokumenterad evidens vid behandling av smärttillstånd i hela stöd- och rörelseapparaten. Din fysioterapeut hjälper dig att lägga upp ett träningsprogram anpassat för dina besvär.

Välkommen att boka tid via Medimars webbokning eller via telefon +358(0)18 14 404.