Min Hälsoprofil

Bas, Utökad eller Premium.

Medimar erbjuder individuell och välplanerad hälsoprofilbedömning.
Inget är viktigare än din hälsa och ditt välmående. På Medimar hjälper vi dig må så bra du bara kan! Unna dig våra tjänster inom hälsa, livsstil och sjukvård.

  • Personlig kartläggning av din hälsoprofil
  • Hälsoenkät som omfattar hälsovanor och hälsoupplevelser
  • Blodprov och blodtrycksmätning
  • Egen sjukskötare och läkare: trygg och snabb vård utan krångel

Vill du veta mer kontakta:
Petra Alm
Ledande inom privatmottagning

petra.alm@medimar.ax