Miljöpolicy

Medimar strävar till att vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att kontinuerligt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos vår personal
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
  • sträva efter att förbättra miljöorganisationen och nyttjandet av dessa resurser inom företaget

Miljöorganisation

Medimar har en kvalitetsansvarig som också är miljöansvarig. Miljöansvarige strävar till samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete omfattar aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget, samt på sikt att uppnå en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.

Medimars Miljöpolicy är en del av kvalitetscertifieringen ISO9001. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.