Laboratorium

Medimars laboratorietjänster utfös av det FINAS ackrediterade laboratoriet Bimelix Ab som finns i anslutning till vår reception. Laboratoriet analyserar prover tillhörande hälsoundersökningar och sjukvårdsbesök dagligen med egna ackreditarade analysinstrument och ger provsvar för de allra flesta analyser samma dag. 

Laboratoriet strävar efter att hålla högsta kvalitets- och servicenivå.