Neurokirurg

 Utredning av:

  • långvariga och akuta nack- och ryggbesvär, med eller utan nervpåverkan såsom svaghet eller känselstörningar.
  • ärftliga sjukdomstillstånd i nervsystemet.
  • störande förändringar i skallben eller ansikte av olika slag.
  • huvudvärk av olika typ (inklusive av oklar typ). Ej behandlingar som t.ex. botox eller liknande.
  • Motorikstörningar
  • Second opinion avseende neurokirurgiska sjukdomstillstånd av icke-akut karaktär