Ergoterapi

Ergoterapi handlar om att hjälpa individer med nedsatt aktivitetsförmåga att finna nya vägar till ett fungerande liv. Det centrala i ergoterapeutens arbete är inte att upptäcka sjukdom, utan att utreda de svårigheter sjukdomen orsakar i det dagliga livet.

Ergoterapi är en form av rehabilitering som passar personer alla åldrar. Tillsammans lägger vi upp en behandlingsform som är bäst lämpat för dig och dina besvär. Ergoterapin vill möjliggöra en aktiv vardag och behandlingsmetoderna strävar alltid till att individen på ett så självständigt sätt som möjligt skall klara av sina vardagsaktiviteter.

Välkommen att boka tid till vår ergoterapeut Minna Lindqvist via telefon +358(0)18 14 404.