Ledning, styrelse och ägare

Medimar är en privat hälso- och sjukvårdsklinik med dagkirurgi. Kliniken grundades 1991, i början med företagshälsovård och fysioterapi som grundstenar. Sedan dess har verksamheten breddats med specialistmottagning, rehabilitering, laboratorium och dagkirurgi inom flera specialistområden som ortopedi, urologi, gynekologi och kirurgi 

Medimar Scandinavia Ab har idag 659 ägare varav Ömsen är den största.

Medimars ledningsgrupp består av

Mathias Grunér, VD

Petra Alm

Tomas Söderberg

I Medimars styrelse sitter

Jan-Mikael von Schantz, styrelsens ordförande

Birgitta Dahlén

Ulf Toivonen

Anders Ingves