Läkarbesök på vår klinik eller på distans, du väljer själv!

Hos oss kan du enkelt träffa allmänläkare, specialister, fysioterapeuter och sjukskötare på vår klinik i Möckelö eller via videosamtal på en plats som passar dig.

Företagshälsovård - En lönsam investering

Företagshälsovård - En lönsam investering

Personalens arbetsförmåga och välbefinnande har stor betydelse för företagets framgång. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder företagshälsovårdstjänster av högsta kvalitet, förebyggande och behandlande. Korta köer och snabb vård. Vi hjälper dig till en frisk och välmående personal.

Välkommen på vårens workshops!

Under våren 2024 kommer våra mycket erfarna företagsfysioterapeuter att dela med sig av sin kunskap i form av workshops med olika teman.

Du får inspiration och kunskap om exempelvis lyfttekniker, hur du tar dig vidare från gång till löpning eller hur du förebygger spänningsbesvär.

Medimar ansluter sig till Kanta

Medimar ansluter sig till det nationella patientdataarkivet fr.o.m. 4.10.2023. Dina journaluppgifter på Medimar kan läsas i Kanta. När du får vård på andra ställen kan personalen med ditt samtycke gå in i Kanta och läsa behövliga journaler. 

Du kan själv i MittKanta ge ditt samtycke till vem som får ta del av din journal.

Gå in på MittKanta och läs mer!