Läkarbesök på vår klinik eller på distans, du väljer själv!

Hos oss kan du enkelt träffa allmänläkare, specialister, fysioterapeuter och sjukskötare på vår klinik i Möckelö eller via videosamtal på en plats som passar dig.

Företagshälsovård - En lönsam investering

Företagshälsovård - En lönsam investering

Personalens arbetsförmåga och välbefinnande har stor betydelse för företagets framgång. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder företagshälsovårdstjänster av högsta kvalitet, förebyggande och behandlande. Korta köer och snabb vård. Vi hjälper dig till en frisk och välmående personal.

Medimar ansluter sig till Kanta

Medimar ansluter sig till det nationella patientdataarkivet fr.o.m. 4.10.2023. Dina journaluppgifter på Medimar kan läsas i Kanta. När du får vård på andra ställen kan personalen med ditt samtycke gå in i Kanta och läsa behövliga journaler. 

Du kan själv i MittKanta ge ditt samtycke till vem som får ta del av din journal.

Gå in på MittKanta och läs mer!

 

Nytt videosamtalssystem

Medimar kommer från och med den 2 februari byta system för videosamtal i syfte att förbättra patientens upplevelse.

Detta kommer innebära några mindre förändringar för dig som patient. Till exempel behöver du inte längre ladda ner en separat app för att kunna träffa vår personal genom din mobiltelefon.

För att komma åt det nya systemet behöver du inte längre logga in på Mina sidor utan välj istället Distansmottagning högst upp på vår hemsida. Därifrån loggar du som tidigare in med dina bankkoder.

Vid frågor om ditt distansmöte, kontakta Medimar per telefon 018-14404 eller per epost info@medimar.ax.