Läkarbesök på vår klinik eller på distans, du väljer själv!

Hos oss kan du enkelt träffa allmänläkare, specialister, fysioterapeuter och sjukskötare på vår klinik i Möckelö eller via videosamtal på en plats som passar dig.

Företagshälsovård - En lönsam investering

Företagshälsovård - En lönsam investering

Personalens arbetsförmåga och välbefinnande har stor betydelse för företagets framgång. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder företagshälsovårdstjänster av högsta kvalitet, förebyggande och behandlande. Korta köer och snabb vård. Vi hjälper dig till en frisk och välmående personal.

Coronatestning av inresande för perioden 12 juli- 15 oktober 2021

Från och med onsdagen den 14 juli sker bokning av tider genom Finentry på https://app.finentry.fi/

Testet är avgiftsfritt. Kom ihåg att ta med id-kort eller pass. 

Vid eventuella tekniska problem vid bokning:

 1. Var god försök igen efter en stund.
 2. Anmäl problemet i felsökningsformuläret på https://app.finentry.fi/
 3. Vid behov av provtagning inom 24h, vänligen ring +358 18 14404.

Mer information om inresetestning finns hos Ålands landskapsregering samt Ålands Hälso- och Sjukvård.

Om du har förkylningssymptom:

Ring coronatelefonen på nummer +358 18 535 313

Ta kontakt med Ålands Hälso- och Sjukvård, även vid lindriga symptom. Anvisningar hittar du på ÅHS webbplats:

https://www.ahs.ax/patienter/ahs-samlade-information-om-coronapandemin

 

Testing of entrants during 12 July- 15 October 2021

From Wednesday 14 July, appointments will be booked through Finentry at https://app.finentry.fi/

The test is free of charge. Remember to bring an identification card or passport.
 

In case of any technical problems when booking an appointment:

 1. Please try again after a while
 2. Report the problem in the troubleshooting form at https://app.finentry.fi/
 3. If testing is required within 24 hours, please call +358 18 14404.

More information about entry testing is available from the Government of Åland and Ålands Hälso- och Sjukvård (in swedish, translation available).

Do you have cold symptoms?

Call Ålands Hälso- och sjukvård's corona telephone service at : +358 18 535313

or the ÅHS healthcare information on number +358 18 538500

Contact ÅHS, even for mild symptoms. Instructions can be found on ÅHS`s website https://www.ahs.ax/

 

Studerande och arbetspendlare: PCR Coronaprovtagning och –analys på Medimar

Arbetspendlare och studerande som inte är undantagna kravet på uppvisande av intyg för negativt Coronatest vid inresa till Sverige kan fr.o.m.  10.2.2021 vända sig till Medimar. 

För personer som tillhör dessa grupper subventionerar ÅHS kostnaden enligt Landskapsregeringens beslut. Personen som behöver intyget betalar till Medimar en summa på 50€ som motsvarar kostnaden för ett intyg utfärdat på ÅHS.  Intyget betalar du på plats med bankkort.

Personer i behov av intyg för inresa till Sverige ombeds vänligen ta del av följande instruktioner för tidsbokning:

Boka tid för PCR Coronaprovtagning:

Skicka mail till info@medimar.ax. Uppge följande i mailet:

 • Namn
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Önskat datum att ta PCR Covid-19 prov
 • Förbered att uppge passnummer för ev intyg

Vi kontaktar dig snarast för en tid för provtagning. Provtagningen utförs genom att med en böjbar bomullspinne ta ett prov från nässvalget. 

Har du bokat tid till mottagning och symptom uppstår?

- Kontakta ÅHS, tiden avbokas utan kostnad

När och hur får jag besked om resultatet av provtagningen för coronaviruset?

- Provsvaret ges oftast samma eftermiddag eller följande dag (eftermiddag), provsvar ges per mail eller lämnas ut i receptionen enligt överenskommelse.

- Provanalysen utförs av Bimelix lab, Åland. Validerad metod.