Nyheter och press

Information till aktieägare i Medimar Scandinavia Ab

De största ägarna samt styrelse och ledning i Medimar Scandinavia Ab har den 21 september 2021 ingått avtal om försäljning av aktier i Medimar till Suomen Terveystalo Oy motsvarande över 80% procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Läs mer information kring försäljningen här