Varför företagshälsovård

Företagshälsovårdens målsättning är att i samarbete med ditt företag eller din organisation förebygga och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga.

Tillsammans arbetar vi också för en välfungerande arbetsgemenskap och en sund och trygg arbetsmiljö. En välmående personal gör att produktiviteten ökar och att arbetskvaliteten förbättras.

Komplett serviceutbud

Inom Medimars företagshälsovård arbetar ett team av företagsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeuter och företagspsykolog.

Som kund får du också tillgång till ett brett utbud av specialister.

Digital kundportal

Smidigt, tids- och kostnadseffektivt.

Kvalitetssäkrad vård

Medimars företagshälsovård är certifierad enligt ISO 9001:2015.

Fullskaligt laboratorium

I våra lokaler i Möckelö finns ett fullskaligt laboratorium certifierat enligt ISO standard.

Vill du veta mer - Välkommen att kontakta Tomas Söderberg, ledande inom företagshälsovården, +358(0)18 14 404.