Arbetsolycksfall

Fakturering till följd av ett arbetsolycksfall sker på basen av ett försäkringsintyg som patienten har med sig till Medimar. Intyget fås av arbetsgivaren som i samband med arbetsolycksfallet också skall göra en skadeanmälan till försäkringsbolget.

För kunder försäkrade hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag:

Läs mer på sidan Olycksfall hos Ömsen för vidare instruktioner

I andra fall kontakta oss på Medimar.