Lagstadgade försäkringar

Arbetsolycksfallsförsäkringen hör till de lagstadgade försäkringarna. Medimar kan fakturera försäkringsbolaget direkt för behandling av patienter som råkat ut för olyckor där försäkringen gäller.

Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Fakturering till följd av lagstadgad försäkring sker på basen av ett försäkringsintyg som patienten har med sig. Intyget fås av arbetsgivaren. Försäkringsbolaget behöver en skadeanmälan som arbetsgivaren lämnar till försäkringsbolaget. När detta har skett, kan olycksfallet och fakturorna behandlas inom försäkringsbolaget. Man kan även rikta en ansökan om betalningsförbindelse för operationer

på grund av arbetsolycksfall till försäkringsbolaget gällande operation hos en privat vårdinrättning. Om arbetsgivaren gjort anmälan om arbetsolycksfall till försäkringsbolaget och om arbetstagaren lämnat försäkringsintyg till vårdinrättningen, kan ansökan om betalningsförbindelse behandlas brådskande inom försäkringsbolaget.