Inför din hälsoundersökning

Inför din hälsoundersökning önskar vi att du fyller i en hälsoenkät som finns tillgänglig via Medimars kundportal alternativt fyller i det frågeformulär som du får i samband med kallelsen.

Före hälsoundersökningen skall du, senast dagen innan på morgonen, besöka vårt laboratorium för att lämna prover. Laboratoriet håller öppet måndag – fredag 7.30 – 9.00.

Att tänka på inför provtagning

För att få tillförlitliga provsvar ber vi dig vänligen att observera följande anvisningar:

  • Fasteprover (kolesterol, glukos mfl). Dagen före provtagning kan du äta normalt fram till kl. 20.00 på kvällen. Vatten i måttlig mängd får du dricka fram till kl. 24.00. Undvik rökning.

  • Urinprov Tas från morgonurin alternativt från urin som varit i blåsan 3-4 timmar. Tas provet hemma skall provburk hämtas från Medimar. Provet ska lämnas till laboratoriet inom två timmar. Tiden kan dock förlängas om man förvarar provet i kyla.
    Tvätta underlivet med varmt vatten. Använd inte tvål. Kissa först i WC-stolen och fyll därefter provburken till hälften.
  • 15 minuters vila före provtagning rekommenderas för att minska olika faktorers påverkan på blodprovet (stress och kroppsaktivitet kan påverka).

Glöm inte att anmäla dig i receptionen när du kommer till hälsoundersökningen.

Om tiden inte passar, vänligen kontakta oss via telefon +358(0)18 14 404.
Vänligen lämna eventuellt återbud senast 24 timmar innan bokad tid. Uteblivet besök och sent återbud debiteras.

Välkommen!