Datasäkerhetspolicy

Patientuppgifternas datasäkerhet

Medimar strävar efter att upprätthålla datasäkerheten i patientjournalerna genom noggranna instruktioner och datasäkra läkarcentralsprogram.

Medimar sparar sina patientjournaler i ett elektroniskt datasystem, som endast berättigade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har tillgång till och endast då det är nödvändigt med tanke på patientens vård.

Utlämning av patientinformation till tredje part, det vill säga till andra än den behandlande personalen, är i princip alltid förbjudet, om inte patienten har gett en skriftlig medgivan.

Dataskydd

Det elektroniska systemet säkerställer på alla sätt en bättre datasäkerhet än det tidigare patientjournalssystemet i pappersform.

Med tanke på datasäkerheten är det viktigt att uppgifterna är tillgängliga då de behövs samt att uppgifterna bevaras enhetligt. För att hindra att uppgifterna försvinner, säkerhetskopieras de dagligen. Säkerhetskopian bevaras brandsäkert i andra utrymmen än datasystemets hårddiskar.

Medimar strävar efter att bygga upp dataskyddet, så att vi säkerställer den bästa möjliga och kostnadseffektiva medicinska vården åt patienterna som besöker Medimar.

Dataskyddspolicy nedan.

Cookies

Allmänt

En cookie är en liten fil med information om ditt besök på den här webbplatsen. Dessa filer lagras sedan i din webbläsare för att ge dig tillgång till alla funktioner och bättre upplevelse av webbplatsen.

Cookies skadar inte en användares dator eller filer. Cookie-informationen kan användas till att följa hur användare surfar för att utveckla och anpassa webbplatsen bättre för sina besökare.

Du kan ställa in din webbläsare och bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Du kan också välja att datorn ska fråga varje gång en kaka är på väg att lagras på din dator. Om du väljer att inte tillåta cookies kan vi inte garantera att webbplatsens funktioner kan användas fullt ut.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies som möjliggör analys av din användning av webbplatserna. Informationen om din användning av webbplatserna, som genereras av cookien, skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på webbplatserna kommer Google dock att förkorta din IP-adress i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande länder i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidorna, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidorna för Åland Post och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidorna och användning av Internet.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att anslutas/sammanfogas med annan data som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men vänligen observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidornas funktionalitet fullt ut.

Dessutom ska du kunna förhindra insamling av data som genereras av cookien i förhållande till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin, vilket är tillgänglig under följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Som ett alternativ till webbläsarinställningen kan du klicka på den här länken Avaktivera Google Analytics för att förhindra framtida spårning av Google Analytics på den här webbplatsen. I så fall lagras en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.