Bra att veta

Avbokning

Bokad tid avbokas per telefon (018) 14 404 under våra öppettider.
Övriga tider lämnas meddelande på telefonsvararen. Eventuellt återbud lämnas senast 24 h innan bokad tid.

Uteblivet besök och sent återbud debiteras.

Betalningssätt

Betala vänligen med kort eller kontant. Medimar tar emot betalningar kontant eller med följande kort; Mastercard, Visa och Visa Elektron. Vid fakturering tillkommer en faktureringsavgift à 20 €.

Grunderna för FPA-ersättning

Ersättning från Folkpensionsanstalten (FPA) dras av direkt vid ert besök vid Medimar om ersättningsgiltigt.

Förutsättningarna för att FPA skall bevilja ersättning är:

  • Undersökningen och vården gäller sjukdom (inte t.ex. hälsogranskning)
  • Patienten är inte under sitt besök hos privatläkare inskriven i offentlig vårdinstitution (sjukhus, hälsocentral, åldringshem e.d.)
  • Patienten omfattas av FPA:s sjukförsäkring och är inte medlem i någon sjukkassa.
  • Besöket föranleds av något annat än ett arbetsolycksfall eller trafikskada (vilka hör till det lagstadgade försäkringsskyddet)

Vård som getts på privat läkarstation ersätts av FPA enligt en viss formel. Ersättningsbeloppet uträknas inte direkt utgående från det belopp som patienten betalar, utan på basis av officiella taxor som FPA bestämt.

Läs mer om ersättningsbeloppen på FPA:s hemsida.

Serviceavgift

Avgiften täcker de kostnader som hanteringen av patientens ärende medför för Medimar. Tack vare Medimars serviceavgift kan vi erbjuda våra kunder bl.a. möjligheten att boka tid via vår webbokning dygnet runt, tidsbokning per telefon, kundrådgivning per telefon och en e-recepttjänst. Dessutom täcker serviceavgiften allmänna administrativa kostnader såsom kontors-, ekonomi- och organisationskostnader. Serviceavgiften 23 ,- betalas utöver priset för besöket på mottagningen.  Besöksarvode täcker endast avgift för vården.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.
Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter.