Psykolog

Är du i en situation då du söker hjälp, förändring, förståelse eller nya strategier?

Under livet möter vi alla utmaning, motgång och lidande. Plötsliga kriser, fortgående stress och belastning eller livsomständigheter som gördet svårt att ta sig vidare kan vara tillfällen då man söker utomstående hjälp. Samtal med en sakkunnig är ett bra sätt att få större klarhet och tydlighet i tankar, känslor och beteenden när stöd av vänner och familj inte är nog.