Ryggklinik

Lider av återkommande eller långvarig ryggproblematik?

I Medimars ryggklinik utreds och behandlas du av ett ryggteam, enligt ditt individuella behov. Ryggteamet består av neurokirurg, fysioterapeut och KBT-psykoterapeut.

Samarbetet inom gruppen, dina egna mål samt strukturerad och handledd träning är nyckeln till en bättre rygg och förbättrad livskvalitet.

Vill du veta mer eller boka tid, välkommen att kontakta oss via telefon +358(0)18 14 404.