Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter.