Patientsäkerhet

Kärnan i Medimars kompetens är våra medarbetares medicinska kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Våra läkare tillämpar en modern och diagnostisk vårdteknologi och har en kompetent vårdpersonal som stöd. Vår medicinska verksamhet baserar sig på evidensbaserad medicin. Våra läkare följer upp den medicinska utvecklingen genom att delta i nationella och internationella konferenser samt våra egna utbildningar.

Medimars läkare använder sig av läkemedelsdatabaser för att undvika att ordinera läkemedel som inte passar ihop med varandra.

Vid misstanke om patientskada hjälper patientombudsmannen patienten att göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.