Frivilliga försäkringar

Om du använder en privat försäkring, tag vänligen kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollera vad din försäkring täcker samt de praktiska detaljerna kring ersättningen. Medimar skickar fakturor till försäkringsbolag endast i de fall det finns en skriftlig betalningsförbindelse.