Ledning, styrelse och ägare

Medimar är en privat hälso- och sjukvårdsklinik med dagkirurgi. Kliniken grundades 1991, i början med företagshälsovård och fysioterapi som grundstenar. Sedan dess har verksamheten breddats med specialistmottagning, rehabilitering, laboratorium och dagkirurgi inom flera specialistområden som ortopedi, urologi, gynekologi och kirurgi 

Majoritetsägare av Medimar Scandinavia Ab är Suomen Terveystalo 

Medimars ledningsgrupp består av

Mathias Grunér, VD

Tora Woivalin

Petra Alm

Tomas Söderberg

I Medimars styrelse sitter

Ville Iho

Jan-Mikael von Schantz

Marja-Leena Tuomola

Mathias Grunér