Ersättning av kostnader

Arbetsgivare ansöker om ersättning för företagshälsovårdskostnader efter avslutad räkenskapsperiod. Ansökan skall göras senast 6 månader från räkenskapsperiodens slut.

Medimar bistår med underlag för ansökan, underlagen skickas till arbetsgivaren efter avslutad räkenskapsperiod.

Läs mer på FPA:s webbsida