Välkommen till Medimars distansmottagning

Klicka här för att ansluta till Medimars videosamtalstjänst.

Ett distansbesök innebär att du inte behöver besöka Medimars mottagning. Ett distansbesök är lämpligt vid lindrigare sjukdomar, receptförnyelse, uppföljning eller vid rådgivning där provtagning eller klinisk undersökning inte krävs.

Vid din första inloggning behöver du godkänna användaravtalet samt fylla i vissa personuppgifter, som t.ex. adress och telefonnummer. Det behövs inte vid efterföljande inloggningar. 

Obs! Det går inte att avboka ditt distansbesök inifrån tjänsten, utan kontakta istället Medimar på tel. 018-14404 eller info@medimar.ax.