Frivillig boosterdos av vaccin mot covid-19

Medimar erbjuder, i samarbete med ÅHS, frivillig covidvaccinering för personer över 18 år. En boosterdos kan ges när det har gått lång tid sedan grunddoser gavs.

Boosterdoser av covidvaccin upprätthåller skydd mot allvarlig sjukdom. De nya variantvaccinen utökar också skyddets immunologiska grund.

Vaccinet är ett s.k. variantvaccin som kom ut på marknaden hösten 2022, Comirnaty Original/Omicron BA.1. Det är designat för att vara effektivt mot Omikronvarianten av covid-19. Alla variantvaccin som lanserades under hösten 2022 har visat sig ha jämbördig skyddseffekt.

Vaccinet erbjuds till personer som fyllt 18 år och som tidigare har fått minst två doser covidvaccin, eller en dos vaccin och en covid-infektion.

Om du vill ta vaccin:

Du som vill ta en frivillig boosterdos är välkommen till Medimars drop-in mottagning: måndag-fredag kl 9-11. Ingen tidsbokning behövs.

Vaccinationen kostar 41,90 €. FPA ersättning om 16 € dras av direkt vid betalning, slutpris är därmed 25,90€.

Vi rekommenderar att vaccinet inte ges för nära inpå en genomgången covid-19- infektion – det ska ha gått tre månader sedan senaste infektion eller senaste covidvaccination.

THL rekommenderar inte heller en ytterligare boosterdos till dem som redan fått en dos variantvaccin under hösten 2022.

Äldre och riskgrupper får gratis vaccin på ÅHS

De som är äldre än 65 år eller hör till en medicinsk riskgrupp har länge rekommenderats att ta ytterligare boosterdoser. ÅHS erbjuder fortfarande boosterdoser till dessa grupper om de inte hunnit få en dos av det nya vaccinet under hösten och vintern 2022/23. För personer med kraftigt nedsatt immunförsvar är det särskilt viktigt att ha ett uppdaterat vaccinationsskydd.

Mer info om vilka som erbjuds gratis boosterdoser på ÅHS kan du läsa om på THL:s webbplats