Välkommen till hälso- och sjukvårdskliniken Medimar

Medimar är en privat hälso- och sjukvårdsmottagning med dagkirurgi.

Vi informerar

Medimar - för Din hälsa

Från och med 19/2 hjälper vår drop-in sjukskötare dig med:
 
Bedömning av akuta infektioner:
* Hals- och luftvägsinfektioner
* Urinvägsinfektioner
* Ögon- och öroninfektioner

Du kan även få hjälp med:
* Vaccinationer: TBE, influensa- och resevaccin
* Ordinerade injektioner
* Blodtryckskontroller
* Öronspolning
* Mindre sårskador
* Stygnborttgning
* Remiss till läkare eller annan vårdgivare

Drop-in till sjukskötare: måndag-tisdag kl 9-18 och onsdag-torsdag kl 9-15
Välkommen!
 
 
TESTA DIN HÖRSEL!
 
Februarierbjudande 35€/person.
Få råd om hörselhjälpmedel.
 
Välkommen att boka tid till audionom Patrice Karlsson via tel 14 404.

 

 

 

 

 

Den här texten syns ingenstans.