Välkommen till hälso- och sjukvårdskliniken Medimar

Medimar är en privat hälso- och sjukvårdsmottagning med dagkirurgi.

Vi informerar

Medimar - för Din hälsa

Frivillig PSA-kontroll med prostataundersökning på Medimar
Ålands Cancerförening erbjuder från och med 3 april åländska män i åldersgruppen 1943-1968 möjlighet till PSA-provtagning i kombination med besök till läkare eller urolog på Medimar.
Välkommen på drop in tider för information och provtagning:
Måndagar kl 10-17.30
Tisdagar-Torsdagar kl 10-14
Provsvar ges vid efterföljande läkarbesök
 
Från och med 19/2 hjälper vår drop-in sjukskötare dig med:
Bedömning av akuta infektioner:
* Hals- och luftvägsinfektioner
* Urinvägsinfektioner
* Ögon- och öroninfektioner

Du kan även få hjälp med:
* Vaccinationer: TBE, influensa- och resevaccin
* Ordinerade injektioner
* Blodtryckskontroller
* Öronspolning
* Mindre sårskador
* Stygnborttgning
* Remiss till läkare eller annan vårdgivare

Drop-in till sjukskötare: måndag-tisdag kl 9-18 och onsdag-torsdag kl 9-15
Välkommen!

 

Den här texten syns ingenstans.