Gastroenterolog (mage/tarm)

Med remiss ifrån läkare har du möjlighet att genomgå gastro- eller koloskopi undersökning på Medimar.

Undersökningar av magsäcken (gastroskopi). Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Undersökningen görs med hjälp av gastroskop, ett instrument som är format som en smal slang och som förs in via svalget.

Undersökningar av tjocktarmen (koloskopi). Koloskopi innebär en undersökning av tjock- och ändtarmen. Undersökningen görs med hjälp av koloskop, ett instrument som är format som en lång slang. Detta förs in via ändtarmsöppningen och sedan följer man veckningarna i tjocktarmen tills man har kommit genom hela tjocktarmen och ser tunntarmen mynna ut i tjocktarmen.