Allmänmedicin

Allmänmedicin är en medicinsk specialitet.
Allmänläkaren är utbildad att utreda och behandla många olika sjukdomar och kan behandla allt från enklare åkommor till kronisk sjukdom.

Axel Hansson

Specialist i allmänmedicin, axel.hansson@medimar.ax

Stefan Björkbom

Specialist i allmänmedicin.

Dan Gustafsson

Medicinskt ansvarig. Specialist i kirurgi, särskild allmänläkarutbildning.