Allmänmedicin

Allmänmedicin är en medicinsk specialitet.
Allmänläkaren är utbildad att utreda och behandla många olika sjukdomar och kan behandla allt från enklare åkommor till kronisk sjukdom.

Stefan Björkbom

Specialist i allmänmedicin.

Igor Tsernov

Specialist i allmänmedicin

Anne-Liis Tsernova

Specialist i allmänmedicin