Patientombudsman

Patientombudsmannen handleder och råder patienter och anhöriga i frågor som gäller vård, bemötande och information om patientens rättigheter. Patientombudsmannen ger också råd och bistår vid behov, om patienten vill göra en anmärkning, patientskadeanmälan, klagan eller ersättnings-anspråk.

Patientombudsmannen nås per telefon +358 (0)18 25 267 eller per e-post patientombudsman@ombudsman.ax

Läs mer i brevet från patientombudsmannen Marina Karlsson härintill.