Patientinformation

Du kommer att träffa ett flertal yrkeskategorier med specialistkompetens hos oss. Vi strävar alla efter en god och säker vård där du som patient tas om hand med respekt och får god omvårdnad.

I dokumentet här invid "Viktig information inför din operation",
får du information om förberedelser inför din operation, operationsdagen och vad som händer efter din operation.

Vid frågor är du välkommen att ringa din operationsplanerare,
tel. (018) 14 404.