Styrelse och ägare

Medimar Scandinavia har idag 659 ägare varav Ömsen är den största.

I Medimars styrelse sitter;

Jan-Mikael von Schantz Styrelsens ordförande
Birgitta Dahlén  
Ulf Toivonen  
Anders Ingves