Tommy Holmström

Specialist i inre medicin och gastroenterologi (mag-tarmkanalens sjuldomar) med mer än 25 års erfarenhet.
Specialist i inre medicin och gastroenterologi
Utbildning:
Läkarutbildning och specialisering
Erfarenhet:
Rehab/långvård - AT på Gotland
ST internmedicin på Åland
Specialisering gastroenterologi i Uppsala
Medicinsk specialitet:
Inre medicin samt gastroenterologi
Speciella intresseområden:
Endoskopi
Modersmål:
Svenska och Engelska