Tomas Söderberg

Leg. Fysioterapeut Ledande fysioterapeut Ledande inom företagshälsovården tomas.soderberg@medimar.ax
Leg. Fysioterapeut
Utbildning:
Fysioterapiexamen 2010 med breddstudier inom fysisk träning och idrottsmedicin.
Medicinsk akupunktur 15 sp.
Speciella intresseområden:
Långvariga ryggbesvär, idrottsmedicin och konditionstester.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska