Stefan Björkbom

Specialist i allmänmedicin.
Företagsläkare
Med.lic, specialist i allmän medicin.
Utbildning:
Helsingfors universitet
Erfarenhet:
31 år som läkare, 5 år sjukhusarbete, 22 år hälsocentral, 4 år företagshälsovård.
Medicinsk specialitet:
Allmän medicin
Speciella intresseområden:
Infektioner, Allergier, Smärta
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Finska, engelska och tyska