Petra Alm

Anestesisjukskötare HR-ansvarig petra.alm@medimar.ax
Anestesisjukskötare
Utbildning:
Leg. Sjukskötare med inriktning inre medicin och kirurgi, Åbolands vårdutbildning 1997.
Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård med inriktning anestesi, Karolinska Institutet 2005.
Erfarenhet:
Ullevål Sykehus (Oslo): Gastrokirurgisk avdelning 1997-2000.
ÅHS: IVA och Akutmottagningen 2000-2003.
Södersjukhuset: Akutmottagningen 2003-2004.
Karolinska Sjukhuset: Huddinge Centraloperation 2005-2007.
ÅHS: Operationsavdelningen 2007-2011.
Medicinsk specialitet:
Perioperativ omvårdnad
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska