Patrice Karlsson

Audionom, Företagshälsovårdare
Audionom, Företagshälsovårdare
Utbildning:
Sjukskötare
Hälsovårdare
Audionom
Erfarenhet:
ÅCS olika avd, barn-mödra rådgivning, skolhälsovård, audionom.
Speciella intresseområden:
hörselhjälpmedel och hörselskydd
Modersmål:
Svenska