Monica Danielsson

Leg. Psykoterapeut med många års erfarenhet.
Leg.Psykoterapeut KBT
Utbildning:
Hälsovårdarexamen 1994.
Psykiatrisk Sjukskötarexamen 1995.
Leg. Psykoterapeut KBT 2011.
Erfarenhet:
ÅHS: Specialsjukvården/ Psykiatrin 1994-2005
Akutavdelningen Grelsby Sjukhus, Rehabavd och Geriatriskavd/psykiatrin samt Öppna Vuxenpsykiatrin.
Medimar 2005-
Speciella intresseområden:
Människan och relationer.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska