Minna Lindqvist

Ergoterapeut
Ergoterapeut
Utbildning:
Idrottsinstruktör
Ergoterapeut, Helsingfors sv. sjukvårdsinstitut
Tecken som stöd TSS, grundkurs och fortsättningskurs Leikki lasten toimintaterapiassa
Erfarenhet:
Ergo inom psykiatrin
Privat praktik - ergo med inriktining på barn och ungdom
Modersmål:
Svenska och Finska