Lotte Eriksson

Utbildad massör. Mental tränare. Personlig tränare. PhysioTouch terapeut.
Utbildad massör. Mental tränare. Personlig tränare. PhysioTouch terapeut.
Utbildning:
Utbildad massör.
FISAF/EHFA personlig tränare.
PhysioTouch(LymphaTouch) terapeut.
Folkhälsans Utbildningar i samarbete med Finska motionsförbundet.
Erfarenhet:
(Tränings)insturktör i bl a Vattengymnastik&pilates. Gruppträningar i olika former.
Speciella intresseområden:
Behandlar och använder Kinesio tejp som komplement till olika behandlingar, tejp erfarenhet sedan 2009. Stort intresse för olika träningsformer och mental träning.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Finska och engelska.