Lina Larsson

Leg. Fysioterapeut
Leg. Fysioterapeut
Utbildning:
Sjukgymnastexamen Karolinska Institutet 2010
Medicinsk akupunktur 15 sp
Fördjupning neurologi 15 sp
Erfarenhet:
Medicin- och ortopedkliniken Södersjukhuset, Stockholm 2010-2011.
Carema rehabklinik 2012-2013.
Medicinsk specialitet:
Medicinsk rehab
Speciella intresseområden:
Smärta, ergonomi och förebyggande arbete.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska