Lina Karlsson

Företagshälsovårdare
Företagshälsovårdare
Utbildning:
Utexaminerad sjukskötare, Högskolan på Åland 2012.
Hälsovårdare, Novia 2013.
Erfarenhet:
Sjukskötare Kirurgiska avdelningen och akuten.
Speciella intresseområden:
Hälsa
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska och spanska