Kiki Adamczak

Företagshälsovårdare
Företagshälsovårdare
Utbildning:
Sjukskötare -87, Specialsjukskötare -90, Hälsovårdare -96, Företagshälsovårdare -09
Erfarenhet:
Olika avdelningar på ÅHS, främst barnavdelning.
ÅHS Primärvård; hälsovårdare Godby rådgivning, distriktshälsovårdare för Norra Åland.
Ansvarig företagshälsovårdare Medimar 2006-2010.
Medicinsk specialitet:
Specialiserad inom barnavård och barnsjukvård samt företagshälsovård.
Speciella intresseområden:
Organisation och ledarskap, Kost & hälsa, Inomhusluft.
Modersmål:
Tyska
Andra språk:
Svenska, engelska och lite finska.