Karolina Viltblom

Specialiserande inom vuxenpsykiatri, särskild allmänläkarutbildning.
Specialiserande inom vuxenpsykiatri, särskild allmänläkarutbildning
Utbildning:
Läkarutbildningen vid Karolinska Institutet i Stockholm
Erfarenhet:
2006: Läkare vid hälsocentralen i Ingå
2007: Läkare i psykiatrisk slutenvård vid Norra Stockholms Psykiatri
2007-2008: Jourläkare vid Stockholms läns psykiatriska akutmottagning
2008: Handledare för läkarstudenter i kurserna "Grupp och ledarskap" samt "Professionell utveckling och ledarskap"
2008-2009: Läkare vid hälsocentralerna i Oravais och Vörå, jourläkare på akuten vid Jakobstads sjukhus
2009-2011: Allmän tjänstgöring vid Ålands Centralsjukhus
2011: Legitimerad läkare
2015: Specialist i allmänmedicin
Medicinsk specialitet:
Allmänmedicin
Psykiatri
Speciella intresseområden:
Människan
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska, polska och tyska