Jonna Breider-Fogelberg

Sjukskötare
Sjukskötare
Utbildning:
Utexaminerad allmän sjukskötare, Uppsala 2001.
Erfarenhet:
Sjukskötare Akademiska sjukhuset Barnakuten 2002-2006.
Sjukskötare barnmedicinavd, Saudiarabien 2007-2008.
Bansjukskötare Närakuten Barn 2008-2010 Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Sjukskötare Gullmarsplans Vårdcentral/Närakut 2009-2011.
Speciella intresseområden:
Vaccinationer och barnsjukvård.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska