Igor Tsernov

Specialist i allmänmedicin
Läkare
Specialist i allmänmedicin
Utbildning:
Läkarexamen 1992 Tartu Universitet, Estland
Erfarenhet:
Distriktläkare Stockholm, Sverige 2011-2016
Distriktläkare Södra Lappland, Sverige 2002-2011
Distriktläkare i Estland 1992-2001
Medicinsk specialitet:
Allmänmedicin
Speciella intresseområden:
Allmän kirurgi, ortopedi, hudsjukdomar, Öron-näsa-hals
Modersmål:
estniska
Andra språk:
Svenska och ryska