Ellinor Mattsson

Företagshälsovårdare
Företagshälsovårdare
Utbildning:
Sjukskötare/hälsovårdare, Novia 2013
Företagshälsovård
Erfarenhet:
Hälsovårdare inom skol- och studerandehälsovård, samt mödra och barn.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska och finska