Elin Sjöström

Hälsovårdare
Utbildning:
Sjukskötare och Hälsovårdare, Yrkeshögskolan Novia 2016
Erfarenhet:
Hälsovårdare på barnrådgivning, sjukskötare på sjukvårdsmottagning, inom hemsjukvård och på inremedicinsk avdelning.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Finska och engelska