Dag Nyman

Professor. Specialist i inre medicin.
Professor
Utbildning:
Med.dr, docent.
Erfarenhet:
40 år läkare. Överläkare och klinikchef till 2005.
Medicinsk specialitet:
Inremedicin
särskild kompetens intensivvård.
Speciella intresseområden:
Hjärtsjukdomar, koaguleringsrubbningar och borreliainfektioner.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Finska och engelska och tyska.